Letní hornové kurzy

4. - 10. srpna 2019

5. ročník mezinárodních letních hornových kurzů

English    

Zuzana Rzounková

Kritikou oceňovaná sólohornistka renomovaného Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK bezesporu patří ke špičce svého oboru. Je pravidelně zvána ke spolupráci s mnoha dalšími orchestry doma i v zahraničí. Pravidelně hostuje s lucemburským Orchester European Soloists, v Českém národním symfonickém orchestru je sólohornistkou a vedoucí skupiny lesních rohů. Pravidelně vystupuje na významných mezinárodních festivalech a za své výkony sklízí nadšené ohlasy u publika i recenzentů. Během svých četných koncertních turné procestovala celý svět, hostovala v Evropě, v Číně, Japonsku, USA a Jižní Koreji. Se stejnou intenzitou se věnuje sólovým vystoupením i komorní hře.

Mnohostrannost aktivního uměleckého působení doplňuje pedagogickou činností a jako docentka hudební fakulty JAMU Brno se intenzivně věnuje výchově nastupující generace české hornové školy. Mnoho jejích absolventů zastává posty ve významných českých orchestrech. Je zvána jako porotce do různých interpretačních soutěží a kurzů. Je uměleckým garantem a vedoucím Letních hornových kurzů v Broumově.

Zuzana Rzounková studovala na konzervatoři Košice, poté na JAMU v Brně. V době studií získala četná ocenění na národních i mezinárodních soutěžích, mezi jinými 1. cenu v Londýně v roce 1994 na mezinárodní hornové soutěži, v Brně o rok později. V roce 2010 dokončila na Janáčkově akademii doktorandský programu a získala titul PhD.

Jindřich Petráš

Jindřich Petráš vystudoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a  JAMU ve  třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a  sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V  letech 1985-1996 působil jako sólohornista České fi lharmonie. Je vítězem mezinárodních soutěží v  Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Jako sólista pravidelně vystupoval s  řadou předních českých i  zahraničních orchestrů a  na  samostatných recitálech s  klavírem. Jako člen komorních souborů Pražské trio lesních rohů a  Česká dechová harmonie vystupoval doma i v zahraničí. Od roku 1996 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v  Brně, kde nyní vykonává funkci děkana Hudební fakulty. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh při výuce na brněnské konzervatoři. V roce 2007 mu byl udělen nejvyšší akademický titul profesora.

Od roku 1991 je spolupořadatelem mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh „Hornclass“. V současné době je také předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti Jana Václava Sticha - Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Jindřich Petráš je pravidelně zván do porot národních i mezinárodních soutěží jak ve hře na lesní roh, tak na soutěže komorních souborů. Natočil řadu CD s nahrávacími společnostmi: Supraphon, Panton, BVA, Naxos a  Pony Canyon.

Martin Sokol

Martin Sokol začal svá studia na košické konzervatoři u profesora Milana Hubnera. Po ukončení studia v Košicích přešel na Janáčkovu akademii múzických umění do Brna, kde studoval ve třídě Zuzany Rzounkové. Za dob studií se úspěšně účastnil mnoha soutěží. Působil jako první hornista Moravské filharmonie Olomouc a v současnosti je prvním hornistou Symfonického orchestru FOK. Koncertuje v Čechách i v zahraničí.

Thomas Hauschild

Německý hornista a profesor na hudební a divadelní universitě Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku, Thomas Hauschild, (1964) je rodákem z Greizu. Vyrůstal v hudební rodině, na klavír začal hrát v šesti letech. Lesní roh malého Thomase zaujal později než klavír, v době kdy vstoupil do sboru (Thomaner choir) a začal hrát současně na lesní roh mu bylo 12 let. Lesní roh studoval následně u Hermanna Märkera a Günthera Opitze. Během studií na konzervatoři v Kolíně nad Rýnem u profesora Penzela se aktivně zapojil do výuky jako klavírní doprovazeč a komorní hráč. Jeho mnohostrannost se mu v hudební kariéře  velmi hodila, dalším aspektem jeho bohatého hudebního života jsou také jeho dirigentské úspěchy. Od roku 1990 je Thomas Hauschild členem Státního orchestru ve Stuttgartu. V roce 1992 vyučoval na Státní konzervatoři ve Stuttgartu a pravidelně hostoval v Hessenském rozhlasovém orchestru, v Komorní filharmonii Bremen a Ensemble HR Bras. Od roku 1998 se Thomas Hauschild objevoval v mnoha rolích jako hornista i klavírista, v souboru Dechoví sólisté Stuttgartské Bachovy Akademie a ve Stuttgartské filharmonii.  Jako dirigent vedl universitní orchestry a byl hostujícím dirigentem Filharmonického orchestru v Szegedu a Filharmonického orchestru Halle. Od podzimu 2001 zastává Thomas Hauschild pozici profesora lesního roku na hudební univerzitě v Lipsku. Je častým hostem mistrovských kurzů lesního rohu po celém světě – Riga, Porto, Oslo, Sevilla atd.

Jan Vobořil

Jan Vobořil působí jako sólohornista České filharmonie, kde je též vedoucím skupiny lesních rohů. Od roku 2005 je sólohornistou orchestru Solistes Européens Luxembourg.  Byl sólohornistou Státní filharmonie Brno a Pražské komorní filharmonie. Sólově vystupuje doma i v zahraničí (Evropa, Japonsko, USA) pod taktovkou špičkových dirigentů. Natáčí pro Český rozhlas a televizi, Supraphon, německou televizi ARD, RTL,  japonskou Octavia Records, anglickou Classicprint aj. S různými komorními soubory natočil  mnoho CD. Je členem Pražského dechového kvinteta, Českého hornového kvarteta (přes 20 provedení Konzertstücku pro 4 lesní rohy od R. Schumanna po Evropě) a Hornového okteta České filharmonie.

Od roku 2011 je pravidelným hostem jako sólohornista v NDR Sinfonienorchester Hamburg a Seoul Philharmonic Orchestra (Jižní Korea). Od roku 2016 je zván jako sólohornista na speciální projekty s Riccardem Mutim do Koreje s Gyeonggi Philharmonic Orchestra. V roce 2016 byl pozván na Seiji Ozawa festival do Japonska do Saito Kinen Orchestra. Od roku 2014 je též pravidelným hostem na Mezinárodním festivalu komorní hudby v Kuhmo ve Finsku. Jan Vobořil vystudoval Konzervatoř v Brně a Akademii múzických umění v Praze. Je laureátem mnoha soutěží.

Lenka Němcová

Rodačka z Pardubic vystudovala hru na lesní roh u Karla Křenka a na Konzervatoři u Otakara Tvrdého. Působila osm let jako první hornistka ve Filharmonii Hradec Králové. Od roku 1993 se naplno věnuje pedagogické činnosti v ZUŠ v Polici nad Metují, kde kromě lesního rohu vyučuje i ostatní žesťové nástroje. Od roku 2011 působí jako pedagog také v ZUŠ Broumov. Kromě pedagogické činnosti se Lenka věnuje komorní hře v žesťovém kvintetu Scholasticus.

Kontakty

Technické a organizační dotazy:

Tereza Kramplová
Výkonná ředitelka festivalu Za poklady Broumovska

Email: tereza.kramplova@zapoklady.cz
Tel: +420 731 481 309

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Klášterní 1, 550 01 Broumov